CHARITNÍ SDRUŽENÍ
DĚČÍN
OBČANSKÁ PORADNA
DĚČÍN
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO RODINY
NÁHRADNÍ RODINNÁ
PÉČE (PĚSTOUNI)
AKTUALITY
CHSD
Logo Charitní sdružení Děčín

Vzdělávání

Podle zákona o SPOD je povinnost osob pečujících (dále jen pěstouni) absolvovat vzdělávání v rozsahu minimálně 24 hodin za rok. Poskytovatel péče (CHSD) pěstounům pomáhá tuto povinnost splnit prostřednictvím seminářů a školení, které zajišťuje. Témata kurzů vychází především z požadavků pěstounských rodin, také však z požadavků poskytovatele péče, jako garanta.

Vzdělávání pěstounů v roce 2017

TÉMA KURZU:TERMÍN:
Základem je umět komunikovat20.2.2017
Šikana a začlenění dítěte do kolektivu18.3.2017
Identita dítěte a jeho biologičtí rodiče 4.4.2017
Specifické obtíže, ADHD a poruchy učení2.5.2017
Jak motivovat děti k učení a jak se s nimi učit 12.9.2017
Moderní technologie a naše děti16.9.2017
Specifické obtíže, MR, autismus, Aspergerův syndrom 9.10. 2017
Dospívání, puberta26.10. 2017

Podrobné informace programu Vzdělávíní pěstounů v roce 2017:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CHSD 2017

Skupinové setkávání pěstounů pro rok 2017

Termíny setkávání jsou : 3. 3, 7. 4., 12. 5., 16. 6., 8. 9., 6.10., 3. 11., 8. 12.
Časově vždy od 9:00 – 11:00.

Setkání budou probíhat v prostorách CHSD. Počet účastníků omezen. Skupinu povede PaedDr. Vladimír Šik – psychoterapeut. Budete si zde mezi sebou předávat své zkušenosti, znalosti. Lépe se poznáte a načerpáte informace od ostatních. Vše se bude odehrávat pod vedením zkušeného psychoterapeuta pana Dr. Vladimíra Šika, který pak s námi jede i na víkendové vzdělávání. Těšíme se na vás.

Kontakt . tel. 773 775 960 , 775 431 537
Email: asist@chsd.cz
Stáhnout informační leták

Archiv proběhlých vzdělávacích akcí

Pokud Vás zajímají akce, které jsme uskutečnili v minulosti, najdete je zde v archivu .